ועדת יל"ה - ילדים למען הסביבה לשנת תשע"א

בית ספר השחר - ירוק ! פעילות מחשבים ירוקים : בבית הספר פעילות רבה באמצעות אתר בית הספר האתר פתוח לתלמידים , הורים ומורים . בעמוד הראשי הודעות , כתבות ושירותים לכלל באי בית הספר . בעמודים הפנימים אתרי כיתות ומקצועות וקשר ישיר לכיתה ולמורה המחנכת או המקצועית . המורים פעילים בתקשורת מיילים ובאתר ומצמצים את צריכת הנייר בבית הספר .אומנות פלסטית : במסגרת פעילות לכיתות ה-ו תלמידים ממחזרים חומרים ויוצרים יצירות אומנות מדהימות מחומרים ממוחזרים . בקרוב תמונות מהפעילות בגלריות . בנק הזמן : פרויקט בכיתות ה ובו תלמידים מציעים ומקבלים שירות מחברים לכיתה . הפעילות חופשית ואיננה חובה ונעשית רק מרצונם החופשי של התלמדים . מירב מחנכת כיתה ו1 מספרת : השתתפנו באיסוף בטריות ונייר למחזור. יצאנו לסיור לחיריה ושם הילדים נדהמו לגלות את העושר במחזור. ערכנו סדנא להכנת תיק מחולצת טריקו ישנה:) הפעילות חשובה כי יש בה תרומה לסביבה וטיפוח מודעות לנושא . מצגת שהועבהרה בכיתות ע"י מועצה ירוקה - יערות הגשם !!


איכות הסביבה במק"מ חיפה

אתר סבבה של המשרד לשמירה על הסביבה

קישורים לאתרים "ירוקים " ברשתחדש באתר :